GBP: được thúc đẩy bởi chính trị và nền kinh tế – Rabobank

Nói theo cách riêng của mình, nền kinh tế bắt nguồn từ tên của nó từ thực tế rằng nó là một khoa học chứ không phải là một nghệ thuật. Nó cũng là một khoa học tích cực bởi vì nó nói những điều như chúng là và không phải là những gì nên được. Theo Lionel Robbins, ông là người làm khoa học, nghiên cứu hành vi của con người như một mối quan hệ giữa mục đích và phương tiện khan hiếm, có những cách sử dụng khác. Ông, mặc dù là một khoa học, được coi là một khoa học xã hội. Mặt khác, nền kinh tế phải đối mặt với mọi người nói chung, hành vi của họ không chỉ thay đổi mà còn không thể đoán trước. Nền kinh tế công cộng liên quan đến việc nghiên cứu quản lý tài nguyên của một nền kinh tế.

Các biện pháp phát triển kinh tế nói trên hiện đang được thảo luận ngắn gọn. Một biện pháp truyền thống khác về phát triển kinh tế là sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người thực tế của một quốc gia. Biện pháp truyền thống thứ ba về phát triển kinh tế là sự gia tăng phúc lợi kinh tế của mọi người.

Xung đột lợi ích Tìm một tuyên bố thời trang đặt sáu nhà kinh tế vào cuối và bạn sẽ không bao giờ đưa ra kết luận. Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ chi phí cơ hội để chỉ ra chi phí của một lựa chọn cụ thể được đo lường theo sự lựa chọn thay thế tốt nhất tiếp theo. Một nhà kinh tế học hiện đại không hài lòng với GDP, với thu nhập bình quân đầu người hoặc quốc gia là thước đo chính của tiến bộ kinh tế. Ngoài GDP thực tế trên mỗi người, họ đo lường mức độ phát triển của đất nước bằng các chỉ số sau. Nhiều nhà kinh tế cho rằng kinh tế học không phải là một khoa học đơn giản vì các nhà kinh tế khác nhau. Một nhà kinh tế chắc chắn có thể phạm tội với định kiến ​​đảng phái, điều này là không thể phủ nhận, nhưng bản thân nền kinh tế là hoàn toàn trung lập. Các nhà kinh tế, quan tâm đến các lựa chọn bạn đưa ra, điều tra lý do tại sao, ví dụ, bạn có thể chọn chi tiền cho một đầu phát blu-ray mới thay vì đến rạp hát hoặc quyết định nâng cấp thuê bao cáp.

Nhiều lần, luật rất có thể không làm kinh doanh. Quy luật của nhu cầu là một ví dụ về lý thuyết kinh tế. Trong kinh tế học, ông nói rằng những thứ khác đều bằng nhau, việc giảm giá sản phẩm sẽ dẫn đến sự gia tăng nhu cầu và ngược lại. Tương tự, luật kinh tế chỉ là tài liệu của xu hướng và chỉ là gần đúng. Họ có xu hướng chính xác hơn luật của các ngành khoa học xã hội khác như triết học, lịch sử, chính trị, v.v. Quy luật kinh tế và quy luật sinh học Nền kinh tế gắn liền với sinh học hơn nhiều so với vật lý. Luật kinh tế và luật của các ngành khoa học xã hội khác Samuelson coi nền kinh tế là nữ hoàng của khoa học xã hội.

Điều này có thể dẫn đến nền kinh tế sản xuất nhiều hơn và sử dụng tối ưu các nguồn lực. Nói tóm lại, bằng cách tăng tiện ích bằng cách mở rộng chi tiêu, nền kinh tế có thể hưởng lợi ích xã hội tối đa. Vì vậy, chỉ có nền kinh tế có thể phát triển. Trong kinh tế học, toàn bộ nền kinh tế là một phòng thí nghiệm mà từ đó có thể kiểm tra một loạt các luật và ý tưởng. Hơn nữa, nền kinh tế chỉ có thể tận hưởng thành quả của tăng trưởng và phát triển kinh tế khi tỷ lệ tiết kiệm cận biên của nó vượt quá tỷ lệ tiết kiệm trung bình. Thu nhập từ nông nghiệp càng cao, nền kinh tế của một quốc gia càng kém phát triển.

Tóm lại, Phát triển kinh tế không chỉ bao gồm tăng trưởng kinh tế mà còn thay đổi chính trị, xã hội và văn hóa trong xã hội góp phần cải thiện mức sống. Quản lý lợi nhuận đòi hỏi các kỹ thuật hiệu quả nhất được sử dụng để dự đoán tương lai. Vì vậy, lập kế hoạch lợi nhuận và quản lý lợi nhuận là cần thiết để cải thiện lợi nhuận của công ty.

Khoa học tìm kiếm thông tin và sự thật trong khi nghệ thuật mong muốn sự thanh lịch. Nó là một cơ quan giáo dục được hệ thống hóa, theo dõi mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Phương pháp nghiên cứu khoa học bao gồm ba giai đoạn quan trọng: quan sát, lý luận và xác minh. Mặt khác, nghiên cứu kinh tế không chỉ là một nhiệm vụ phức tạp mà còn là một nhiệm vụ sai lệch. Các nghiên cứu sau đó được thực hiện bởi Angus Maddison, một nhà kinh tế học người Anh khác, đã đưa ra lý do tại sao quan điểm của Malthus về loài người lại rất hoang vắng.

Lý thuyết nhấn mạnh vai trò của đầu tư trong một nền kinh tế. Lý thuyết giá là hữu ích để xác định chính sách giá của công ty. Lý thuyết cũng nói rằng tỷ lệ đầu tư thấp trong một lĩnh vực duy nhất sẽ không tạo ra bất kỳ tác động nào đến nền kinh tế. Lý thuyết nhu cầu là nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng. Một lý thuyết kinh tế thường được chấp nhận có thể được sử dụng để dự đoán kết quả của các sự kiện kinh tế cụ thể.