Phân tích GBP / USD – Thị trường Mỹ mở

Nhìn vào các biểu đồ của Bảng phân tích GBP / USD – Biểu đồ mở của thị trường Mỹ, bạn có thể nhận thấy một số mẫu liên tục lặp lại. Mẫu chúng ta đang nói đến được gọi là mẫu ‘Ba D’.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét ý nghĩa của từng điều khoản và cách mô hình này có thể giúp hướng dẫn bạn trong các quyết định giao dịch của bạn.

Mẫu ‘Ba D’ đề cập đến một mẫu biểu đồ bao gồm tất cả cho thấy một hình tam giác hình thành với một đường chéo chéo ở hai bên. Khi chúng ta tiếp cận từng điểm trong ba điểm bắt đầu tam giác, chúng ta có thể dễ dàng xác định một vùng kháng cự nhỏ.

Nếu tam giác bị phá vỡ, Bảng phân tích GBP / USD – Giá mở cửa thị trường Mỹ sau đó sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự. Đó là, nếu giá phá vỡ vùng kháng cự cao, sự phá vỡ sẽ xảy ra. Đây chính xác là cách nó hoạt động.

Nói cách khác, nếu bạn nhận thấy mô hình mà bạn đã sẵn sàng để thực hiện giao dịch của mình, hãy nhìn vào các điểm mà hình tam giác mở ra và nhìn vào điểm đột phá mà bạn dự đoán. Bạn sẽ thấy rằng đột phá này khá phổ biến với bất kỳ chuyển động nào gần đây trong Bảng phân tích GBP / USD – Giá mở cửa thị trường Mỹ.

Có thể phát hiện ra mô hình, nhưng phải mất thời gian và thực hành để có được nó. Nhiều nhà giao dịch có được nó trong hai lần thử đầu tiên hoặc lâu hơn.

Những gì biểu đồ làm cho bạn là nó cho bạn thấy ‘bên trong’ của mẫu để khi bạn hiểu điều gì đang xảy ra, bạn có thể biết khi nào nên hành động và khi nào nên chờ đợi và để mọi thứ lắng xuống. Điều này rất quan trọng nếu bạn giao dịch nhiều hơn một loại tiền tệ.

Cách tiếp cận này rất có ý nghĩa trong trường hợp Phá vỡ GBP / USD – Thị trường Mỹ mở. Miễn là bạn biết mẫu, bạn có thể sử dụng nó để mua hoặc bán tại thời điểm mà bạn nghĩ rằng mẫu có khả năng được lặp lại.

Khi nhìn vào biểu đồ của Bảng phân tích GBP / USD – US Market Open, bạn sẽ thấy mô hình đó lặp lại hàng ngày, với hầu hết thời gian hiển thị một hoặc hai điểm cao và thấp. Ngoài ra, giá phá vỡ tại một điểm thấp, thường nằm trên khu vực hỗ trợ nhỏ được hiển thị bởi Tam giác.

Bạn cũng có thể phát hiện vùng kháng cự nhỏ khi bạn nhập từng điểm được hiển thị trên hình tam giác. Các khu vực rộng lớn nằm trên mức hỗ trợ nhỏ và khu vực hỗ trợ nhỏ nằm dưới mức cao của Tam giác. Mở và đóng cũng có thể nằm ngay trên vùng hỗ trợ nhỏ.

Như bạn có thể thấy, bạn có thể thực hiện theo quy trình cơ bản tương tự khi giao dịch Phân tích GBP / USD – Thị trường Mỹ mở với mô hình và bạn có thể làm tương tự với mô hình mà bạn học được từ giao dịch Forex. Forex đòi hỏi nhiều tính toán hơn, vì vậy nếu bạn quen phân tích biểu đồ, bạn có thể cần nghỉ ngơi để làm mới bản thân.

Tuy nhiên, các biểu đồ về Phân tích GBP / USD – US Market Open có thể rất hữu ích trong việc xác định các mô hình này và các đột phá xảy ra hàng ngày. Nếu bạn sẵn sàng dành vài giờ chỉ để đọc các biểu đồ, bạn sẽ nhanh chóng trở thành một chuyên gia trong việc phát hiện các mẫu và biết cách phát hiện ra chúng khi chúng xuất hiện.

Hãy nhớ rằng, phương pháp mà chúng ta đang thảo luận ở đây là cùng một phương pháp mà bạn sẽ muốn áp dụng cho giao dịch Forex. Vì vậy, hãy chắc chắn xem xét sử dụng các biểu đồ này khi bạn bắt đầu giao dịch Forex và cũng sử dụng chúng trên nền tảng giao dịch của mình.