Triển vọng đô la Canada: USD / CAD có thể trượt trên dữ liệu bán lẻ sắp tới

Triển vọng Đô la Canada (CAD): USD / CAD Có thể hoãn ngày bán lẻ tiếp theo và tiếp tục thúc đẩy kỳ vọng về doanh số bán nhà. Dữ liệu bán lẻ đã được phát hành ngày hôm nay và đô la Canada tiếp tục đi xuống. Đồng đô la Canada có thể tiếp tục trượt trên dữ liệu bán lẻ sắp tới và có thể tiếp tục trượt theo kỳ vọng về doanh số bán nhà trong những tháng tới.

Dữ liệu bán lẻ từ Thống kê Canada cho thấy doanh số bán lẻ giảm, giảm 5,6% so với tháng Hai. Sự sụt giảm doanh số trên toàn quốc có thể được quy cho mức thuế thấp hơn. Thuế suất thuế bán hàng của tỉnh đã được cắt giảm tổng cộng một điểm phần trăm vào tháng Giêng. Ngoài ra, Thống kê Canada báo cáo rằng sự sụt giảm doanh số trong quý trước của tháng Hai đã dẫn đến giảm tổng doanh số bán lẻ trong quý đầu tiên của năm hiện tại.

Đồng đô la Canada đã suy yếu so với đồng đô la Mỹ (USD) trong một thời gian. Sự sụt giảm gần đây của đồng đô la Canada so với đồng đô la Mỹ cũng đã khiến đồng đô la Canada giảm so với các loại tiền tệ chính khác. Đồng đô la Canada (CAD) dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm so với đô la Mỹ (USD) trong tương lai gần.

Đồng đô la Canada giảm so với các loại tiền tệ chính khác đã khiến Cục Dự trữ Liên bang hạ thấp đồng đô la Canada để đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế hơn. Nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nhằm giảm bớt áp lực đối với đồng đô la Canada có thể dẫn đến việc đồng đô la Canada tiếp tục giảm so với đồng đô la Mỹ. Những biện pháp này sẽ không hiệu quả trong việc giảm vấn đề dư cung đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ.

Sự sụt giảm gần đây của đồng đô la Canada so với đồng đô la Mỹ có thể là kết quả của Cục Dự trữ Liên bang đang cố gắng giảm áp lực đối với đồng đô la Canada để đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế hơn. Những biện pháp này sẽ không hiệu quả trong việc giảm vấn đề cung vượt cầu của đồng đô la trên thị trường tiền tệ.

Đồng đô la Canada (CAD) dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm so với đô la Mỹ trong những tháng tới. Điều này có khả năng dẫn đến sự sụt giảm thêm của đồng đô la Canada so với các loại tiền tệ chính khác.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng đã chỉ ra rằng họ có thể sản xuất các bảng giảm số dư như một phần trong nỗ lực bắt đầu giảm áp lực đối với đồng đô la Canada. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến ​​sẽ công bố cắt giảm lãi suất mới. điều này cũng dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa của đồng đô la Canada so với đồng đô la Mỹ.

Những yếu tố này sẽ dẫn đến sự sụt giảm thêm của đồng đô la Canada so với đồng đô la Mỹ. và đồng đô la Canada giảm hơn so với các loại tiền tệ chính khác.

Những yếu tố này có khả năng khiến đồng đô la Canada giảm hơn so với đồng đô la Mỹ. và đồng đô la Canada giảm hơn so với các loại tiền tệ chính khác.

Thêm vào đó, đồng đô la Canada (CAD) cũng đang suy yếu so với đồng euro (EUR) trong những tháng gần đây. Đồng đô la Canada giảm so với đồng euro là kết quả của quyết định của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm áp đặt một số biện pháp kích thích mới. Các biện pháp của EC sẽ chỉ phục vụ để làm cho nền kinh tế châu Âu trở nên mong manh với đồng đô la Canada giảm so với đồng euro.

Sự suy yếu liên tục của đồng đô la Canada so với đồng euro trong những tháng gần đây có thể là một lý do khác khiến đồng đô la Canada mất khả năng giữ vị thế là một loại tiền tệ giao dịch ổn định và mạnh mẽ. Đồng đô la Canada có thể mất khả năng giữ vị trí là một loại tiền tệ giao dịch mạnh vì nó mất khả năng giữ vị trí là một loại tiền tệ giao dịch mạnh.

Sự suy yếu liên tục của đồng đô la Canada so với đồng euro có thể dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa của đồng đô la Canada so với đồng euro. và một đồng đô la khác giảm so với đồng đô la Mỹ. Điều này có khả năng khiến đồng đô la Canada thấy đồng tiền cuối cùng phục hồi ở vị trí trước đó trước khi mất giá trị hơn so với các loại tiền tệ chính khác.